Ogłoszenie
12 maja 2024

Zadłużenie lokatorów Spółdzielni

Informacja o zadłużeniu lokatorów SM LW "Przyszłość" w Krośniewicach na dzień : 30.04.2024 bez uwzględnienia wpłat dokonanych po 01.05.2024

Zadłużenie lokatorów Spółdzielni

Informacja o zadłużeniu lokatorów SM LW „Przyszłość” w Krośniewicach na dzień : 30.04.2024 bez uwzględnienia wpłat dokonanych po 01.05.2024 wynosi: 214 881,31 zł

Zadłużenie w poszczególnych blokach:

Budynek-adres Klatka I Klatka II Klatka III Klatka IV Razem
Blok Kolejowa 25 I 4 292,36 1 442,85 X X 5 735,21
Blok Kolejowa 25 II 3,86 31844,39 X X 31 848,25
Parkowa 3 6 644,93 1 776,68 3 810,99 X 12 232,60
Parkowa 1 2 054,48 873,27 3 579,40 X 6 507,15
Toruńska 24 2 152,77 3 479,69 3 240,96 454,81 9 328,23
Toruńska 18 B 895,62 3 225,24 2 439,71 4 200,76 10 761,33
Toruńska 18 A 922,97 684,40 393,24 700,34 2 700,95
Toruńska 18 2 734,53 2 148,71 22012,20 5 969,16 32 864,60
Kolejowa 17 3664,45 651,83 2 807,45 37 704,48 44 828,21
Toruńska 14 8171,97 697,15 1152,17 732,57 10 753,86
Toruńska 14 A 1 991,48 686,67 794,14 164,76 3 637,05
Toruńska 16 913,42 24 518,75 2 311,47 2 209,95 29 953,59
Toruńska 12 A 2 051,73 523,06 X X 2 574,79
Toruńska 12 B 306,20 1 769,82 X X 2 076,02
Toruńska 8 2 416,50 800,17 X X 3 216,67
Toruńska 8A 1 258,90 X X X 1 258,90
Zakątna 1 498,55 4 105,35 X X 4 603,90
Razem 214 881,31

Prosimy o dokonywanie zaliczkowych wpłat na wodę!

Przypominamy, aby zgodnie ze statutem spółdzielni § 172 pk. 1 opłaty za eksploatację wnosić co miesiąc z góry do dnia 25 każdego miesiąca. Przy wpłatach prosimy podawać numer identyfikatora mieszkania.

Za opłaty solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni odpowiadają stale zamieszkujące z nimi osoby pełnoletnie.

 Informujemy, że osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom terminowo wpłacającym opłaty eksploatacyjne.

Pliki do pobrania

Zadłużenie lokatorów. Stan na 30.04.2024(plik PDF )
Strona korzysta z plików cookies