Ogłoszenie
05 sierpnia 2021

Selektywna Zbiórka Odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa LW „Przyszłość” w Krośniewicach apeluje do mieszkańców o dokonywanie segregacji odpadów komunalnych

Selektywna Zbiórka Odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LW „PRZYSZŁOŚĆ” W KROŚNIEWICACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa LW „Przyszłość” w Krośniewicach apeluje do mieszkańców o dokonywanie segregacji odpadów komunalnych tj. wyrzucanie odpadów do właściwych pojemników: szkło, plastik ( butelki i opakowania powinny być zgniecione aby zmniejszyć ich objętość), papier, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane.

Na odpady powstałe z remontów mieszkań właściciel lokalu jest zobowiązany zamówić w ZUK-u odpowiedniej wielkości pojemnik, za który musi zapłacić.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe ( tj. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, opony itp. ) mieszkaniec dostarcza we własnym zakresie do ZUK w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3, które przyjmowane są w poniedziałki i piątki w godz. 7.00 – 15.00

Selektywne zbieranie odpadów pozwoli utrzymać opłaty za wywóz nieczystości na dotychczasowym poziomie

Państwa uczestnictwo w selektywnej zbiórce to szansa na poprawę środowiska naturalnego w Krośniewicach.

ZRÓBMY TO DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Strona korzysta z plików cookies