Ogłoszenie
06 czerwca 2023

Segregacja śmieci-informacja Burmistrza Krośniewic

Pismo Burmistrza Krośniewic skierowane do SMLW "Przyszłość' w Krośniewicach w sprawie nieprawidłowości w segregowaniu śmieci przez lokatorów.

Segregacja śmieci-informacja Burmistrza Krośniewic

Szanowni Państwo

Przedstawiamy treść pisma skierowanego do SMLW „Przyszłość” w Krośniewicach przez Panią Burmistrz Krośniewic w sprawie nieprawidłowości w selekcji odpadów.

***********************************************************************************

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ) oraz uchwałą nr XLIV/265/21 Rady ,w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym uprzejmie przypominam, że zobowiązani są Państwo do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją, określili Państwo sposób zbiórki odpadów komunalnych jako selektywny, co oznacza że opłata za jednego mieszkańca wynosi 32,00 zł.

Uprzejmie informuję Państwa, że jeśli właściciel lub zarządca nieruchomości nie wypełnia obowiązków odpowiedniej segregacji  odpadów komunalnych, odbiór odpadów z sekcji selektywnej będzie potraktowany jako sekcja zmieszana i stosuje się wówczas stawkę opłaty podwyższonej, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej. Opłata ta wynosi dwukrotność stawki podstawowej, czyli 64,00 zł za osobę. Podczas ostatniego odbioru odpadów komunalnych, wystąpił u Państwa problem z bioodpadami, które są źle segregowane i nie klasyfikują się do danej frakcji odpadów ( w załączniku zdjęcie wnętrza pojemnika na bioodpady).

        W związku z powyższym proszę o poinformowanie mieszkańców, aby w sposób odpowiedzialny i rzetelny podchodzili do prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (dołączam pismo, które proszę umieścić w widocznym miejscu, aby mieszkańcy mieli świadomość odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów komunalnych ), a także proszę o kontrolowanie pojemników, znajdujących się na terenie Spółdzielni, przed wyznaczoną datą wywozu odpadów każdej z frakcji, aby uniknąć nie odebrania odpadów, a w dalszej perspektywie podwyższenia stawki za odpady za każdego mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Pismo zostało podpisane przez Panią Burmistrz Krośniewic

Katarzynę Erdman

Poniżej zamieszczamy oryginał pisma z załączonymi zdjęciami zawartości pojemników – kliknij na poniższy link aby podejrzeć/pobrać pismo. (PDF)

Pismo Burmistrz Krośniewic – Informacja dla mieszkańców – odpady

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies