Ogłoszenie
29 marca 2022

RODO – Klauzula informacyjna, monitoring wizyjny.

W związku z uruchomieniem na naszym osiedlu, monitoringu wizyjnego przedstawiamy klauzulę informacyjną RODO dotyczącą tego tematu.

RODO – Klauzula informacyjna, monitoring wizyjny.

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ z siedzibą w Krośniewicach 99-340, ul. Kolejowa 17a. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  ♦ listownie na adres: ul. Kolejowa 17a, 99-340 Krośniewice

  ♦ przez e-mail: smlw.kros@przyszlosc-krosniewice.pl

  ♦ telefonicznie: 24 252 31 39

 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa Spółdzielni, a także jej członków i osób niebędących członkami, którym przysługują prawa do lokali.

 3. Teren Spółdzielni, który został objęty monitoringiem wizyjnym to: teren placu zabaw zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie bloków Toruńska 18, Toruńska 18a oraz Toruńska 18b, tereny gdzie znajdują się kosze na śmieci przy blokach Toruńska 18
  i Toruńska 18a, teren gdzie znajdują się kosze na śmieci między blokami Toruńska 18a oraz Kolejowa 17. Monitoring obejmuje również teren za garażami przy blokach Toruńska 18 oraz Toruńska 18a, między ścianą szczytową od strony północnej do ogrodzenia Stadionu Miejskiego. Monitorowany również jest teren Kotłowni położonej na ulicy Toruńskiej 16, wraz z częścią bloku Toruńska 16 od strony klatek schodowych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dniu od dnia nagrania po czym zostaną automatycznie kasowane (nadpisywane). Dane z monitoringu wizyjnego zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez Spółdzielnię przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Termin może ulec przedłużeniu tylko do czasu zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Maja Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 7. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (https://uodo.gov.pl).

Plik do pobrania :

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny (plik pdf)

Strona korzysta z plików cookies