Ogłoszenie
24 lipca 2023

Podwyżka cen wody i ścieków

Podwyżka cen wody i ścieków.

Podwyżka cen wody i ścieków

PODWYŻKA CEN WODY I ŚCIEKÓW

Zgodnie z decyzją Nr WA.RZT.70.166.2021/5 z dnia 26.07.2021r wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 26.08.2023 r ulega zmianie cena wody i ścieków.

Grupa W 2 – odbiorcy, gospodarstwa domowe budynki wielorodzinne

Od 26.08.2021 r do 26.08.2022 r

Woda   3,40 zł za m³

Ścieki   3,69 zł za m³

Od 26.08.2022 r do 26.08.2023 r

Woda   3,43 zł za m³

Ścieki   3,74 zł za m³

OD 26.08.2023 r DO 26.08.2024 r

WODA   3,44 zł za m³

ŚCIEKI   3,79 zł za m³

Na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

Opłata za odczyt wodomierzy: 7,38 zł

Uchwały Rady Nadzorczej SM LW „Przyszłość” Krośniewice nr 4/2023 z dnia 01.06.2023r

Ogłoszenie Podwyżka Cen Wody i ścieków ( PDF )

Strona korzysta z plików cookies