Nasza Spółdzielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyszłość” w Krośniewicach

Inicjatywa powołania spółdzielni zrodziła się w kwietniu 1959 r. Walne zgromadzenie założycielskie odbyło się 27 maja. W dniu 5 sierpnia spółdzielnia uzyskała oświadczenie o celowości istnienia i 5 października Sąd Powiatowy w Łodzi dokonał wpisu do rejestru sądowego.

Właściwa działalność spółdzielni nastąpiła w 1962 kiedy podjęto budowę pierwszego budynku.
Założycielami spółdzielni byli: Tomczak Zygmunt, Mamczarek Teodor, Wojtczak Józef, Gmerek Henryk, Lipski Adam, Marciniak Halina, Ojrzanowski Józef, Jędrzejczak Mieczysław, Muss Teresa i Zygmunt.

Zasoby mieszkaniowe spółdzielni stanowi 16 zabudowanych nieruchomości, w tym 17 budynków z 570 lokalami mieszkalnymi o pow. użytkowej 27 413,34 m2 oraz garaże, dwie kotłownie, budynek administracyjny. Spółdzielnia posiada grunty własnościowe pow. 5,2 ha.

       Zarząd i Rada Nadzorcza

                 Prezes Zarządu

         Jakub Bartosz Krygier

Tadeusz Andrzej Nowicki

 Zastępca prezesa

Agata Magdalena Michalak

 Zastępca prezesa

               Rada Nadzorcza

Nowak Waldemar

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Durys Janusz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szadkowska Romualda

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bąbol Mirosława

Członek Rady Nadzorczej

Kwiatkowska Magdalena

Członek Rady Nadzorczej

Suska Magdalena

Członek Rady Nadzorczej

Przygodzki Sławomir

Członek Rady Nadzorczej

Strona korzysta z plików cookies