Dokumenty

STATUTY – SPRAWOZDANIA – REGULAMINY


Statut SMLW „PRZYSZŁOŚĆ” w Krośniewicach  STATUT  nowy (plik PDF)

Statut SMLW – obowiązuje od chwili wpisania przez Sąd Rejonowy w Łodzi do KRS Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyszłość” w Krośniewicach od 11-12-2018 r


Klauzula RODO  KLAUZULA RODO (plik PDF)

Klauzula RODO dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez SMLW „Przyszłość” w Krośniewicach.


REGULAMINY     (pliki PDF)

♦ SMLW_Regulamin Zarządu

♦ SMLW_Regulamin Rady Nadzorczej

♦ SMLW_Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom

Regulamin Udostępniania Dokumentacji Członkom Spółdzielni

                                               wniosek o udostępnienie dokumentacji

♦ SMLW_Regulamin Budowy Garaży

♦ SMLW_Regulamin Przetargu

♦ SMLW_Regulamin Komisji Rewizyjnej

♦ SMLW_Regulamin Rozliczania Kosztów Dostawy Wody I Odprowadzania Ścieków

♦ Regulamin Porządku Domowego 2020 r

♦ Regulamin Tworzenia i Gospodarki Funduszami Oraz Zasad Gospodarki Finansowej

♦ Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym i Ustalania Opłat

♦  Regulamin Zbywania Garaży Blaszanych Niezwiązanych na Trwałe z Gruntem

 


 

 

 

Strona korzysta z plików cookies