Ogłoszenie
03 marca 2018

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zmiania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze - i posiadanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni  Państwo


W związku z wejściem w życie z dniem 09 września 2OI7r. ustawy z dnia 20 lipca 2OI7r. o
zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego
oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze – i posiadaniem lokalu mieszkalnego lub użytkowego
prosimy w przypadku:

     –   zgonu współwłaściciela lokalu
     –   rozwodu małżonków (współwłaściciele lokalu )

 dostarczenie do siedziby Spółdzielni kserokopii:

     – aktu zgonu
     – prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu
        poświadczenia dziedziczenia
     –  prawomocnego postanowienia Sądu o podziale majątku wspólnego bądź dokumentu
        potwierdzającego umowny podział majątku.


Strona korzysta z plików cookies